Højtideligheden

Senest 14 dage efter dødsfaldet skal afdøde begraves, og det er her familie og venner kan få sagt endeligt farvel. Langt de fleste begravelser foregår i dag fra kirken men der findes efterhånden flere alternativer.

Lad os hjælpe med at rådgive og vejlede om mulighederne.

Højtideligheden – Kirkelige handlinger

Der er grundlæggende to kirkelige begravelsesritualer; begravelse og bisættelse. I begge ritualer er jordpåkastelsen central. Ved en begravelse foregår jordpåkastelsen ude ved graven. Ved en bisættelse foregår jordpåkastelsen inde i kirken. En begravelse afsluttes således med at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse i første omgang afsluttes med at rustvognen kører kisten til krematoriet, og afsluttes så endeligt senere ved selve urnenedsættelsen, hvor urnen nedsættes i graven.

Højtideligheden – Borgerlige begravelser

Det er ikke alle som ønsker at blive begravet fra en kirke, og der er heller ingen ingen lovkrav om at et begravelsesritual skal foregå fra kirken. Alle har ret til at blive begravet i indviet jord, uanset om de er medlem af Folkekirken eller ej. Selve højtideligheden kan foregå fra eget hjem, asken kan spredes over havet eller man kan benytte én af de særlige skovkirkegårde, som nogle kommuner har anlagt.

Andre kulturer og ceremonier

Der er forskellige ritualer ved forskellige religioner og kulturer, og dette respekterer vi naturligvis til fulde. Vi hjælper gerne i det omfang, der er behov for vores ydelser. Vi samarbejder også med livscermonier.dk når selve højtideligheden ikke skal foregå i kirkerummet.

Kontakt din bedemand for at høre mere

Sidder du inde med spørgsmål som ”Hvad koster en bedemand?” eller ”Hvor lang tid tager det at arrangere en begravelse?” – så skal du ikke tøve med at kontakte os. Vi står klar til at hjælpe dig med at få overblikket over de forskellige muligheder.

Hvis du er interesseret i at høre mere om Min sidste vilje, kan vi også informere om dette.

Ring til vores begravelsesforretning på telefon 48 26 06 76 eller send en e-mail til info@rosendahls-begravelse.dk.

Henvendelser besvares inden for 1 time i normal åbningstid.

3 + 8 =