Begravelseshjælp – satser 2024

Begravelseshjælpen bliver beregnet af på baggrund af afdødes formueforhold.
Reglerne er forskellige for bestemte grupper af personer.

Personer mellem 0 – 18 år
Uanset formueforhold udbetales der en begravelseshjælp på 10.450. Det gælder også dødfødte børn.

Afdøde, der efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år
Hvis afdøde efterlader en ægtefælle eller børn under 18 år, udbetales som udgangspunkt en begravelseshjælp på kr. 12.500,

Hvis formuen er over kr. 41.800 nedsættes beløbet glidende, indtil det helt bortfalder ved en samlet formue på kr. 54.300.  Undtaget er alle personer født før 1/4 1957, som altid får mindst kr. 1.050.

Personer på 18 år og derover
Den maksimale begravelseshjælp er på kr. 12.100.

Hvis afdøde efterlader en formue på over kr. 20.950, nedsættes begravelseshjælpen gradvist indtil den helt bortfalder ved en formue på kr. 33.450. Også her gælder det at alle personer født før 1/4 1957, altid får mindst kr. 1.050.

Det er muligt at få genoptaget sin sag om begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark, hvis man mener at der blev indberettet forkert ved anmeldelsen af dødsfaldet. Klik her for yderligere oplysninger.

 

Begravelseshjælp fra andre

Sygeforsikringen Danmark yder kr. 1400 i begravelseshjælp, hvis afdøde var medlem af gruppe 1 eller 2. Gruppe 5 får ikke begravelseshjælp.

Der findes desuden foreninger, som har til formål at hjolde en begravelsesopsparing. Det kan eksempelvis være Elysium eller Dansk ligbrændigsforening.

Efterlevelseshjælp – satser 2024

Efterlevelseshjælp er for dig der:

  • har boet sammen med din ægtefælle eller samlever de seneste tre år før dødsfaldet i Danmark eller et EU-/EØS-land eller Schweiz
  • er omfattet af dansk lovgivning om social sikring eller som pensionist modtager sygehjælp for dansk regning eller som medforsikret familiemedlem sammen med din nu afdøde ægtefælle modtager sygehjælp for dansk regning
  • ikke får eller tidligere har fået efterlevelsespension, dvs. at du ikke har modtaget din ægtefælles eller samlevers førtids- eller folkepension i tre måneder efter vedkommendes død
  • tjener mindre end  414.170. (2024) om året inklusive formuetillæg.

Herunder kan du se, hvad du får i efterlevelseshjælp

Årlig indkomst inkl. formuetillæg (kr.)Efterlevelseshjælp (kr.)
 Under 265.07116.100
 Mellem 265.071 – 281.63714.490
 Mellem 281.638 – 298.20312.881
 Mellem 298.204 – 314.76911.269
 Mellem 314.770 – 331.3359.657
 Mellem 331.336 – 347.9018.052
 Mellem 347.902 – 364.4676.438
Mellem 364.468 – 381.0334.833
Mellem 381.034 – 397.5993.221
Mellem 397.600 – 414.1691.612
4414.170 eller mere 0