Begravelseshjælp – satser 2023

Begravelseshjælpen bliver beregnet af på baggrund af afdødes formueforhold.
Reglerne er forskellige for bestemte grupper af personer.

Personer mellem 0 – 18 år
Uanset formueforhold udbetales der en begravelseshjælp på 10.100. Det gælder også dødfødte børn.

Afdøde, der efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år
Hvis afdøde efterlader en ægtefælle eller børn under 18 år, udbetales som udgangspunkt en begravelseshjælp på kr. 12.100,

Hvis formuen er over kr. 40.500 nedsættes beløbet glidende, indtil det helt bortfalder ved en samlet formue på kr. 52.600.  Undtaget er alle personer født før 1/4 1957, som altid får mindst kr. 1.050.

Personer på 18 år og derover
Den maksimale begravelseshjælp er på kr. 12.100.

Hvis afdøde efterlader en formue på over kr. 20.300, nedsættes begravelseshjælpen gradvist indtil den helt bortfalder ved en formue på kr. 32.400. Også her gælder det at alle personer født før 1/4 1957, altid får mindst kr. 1.050.

Det er muligt at få genoptaget sin sag om begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark, hvis man mener at der blev indberettet forkert ved anmeldelsen af dødsfaldet. Klik her for yderligere oplysninger.

 

Begravelseshjælp fra andre

Sygeforsikringen Danmark yder kr. 1400 i begravelseshjælp, hvis afdøde var medlem af gruppe 1 eller 2. Gruppe 5 får ikke begravelseshjælp.

Der findes desuden foreninger, som har til formål at hjolde en begravelsesopsparing. Det kan eksempelvis være Elysium eller Dansk ligbrændigsforening.

Efterlevelseshjælp – satser 2023

Efterlevelseshjælp er for dig der:

  • har boet sammen med din ægtefælle eller samlever de seneste tre år før dødsfaldet i Danmark eller et EU-/EØS-land eller Schweiz
  • er omfattet af dansk lovgivning om social sikring eller som pensionist modtager sygehjælp for dansk regning eller som medforsikret familiemedlem sammen med din nu afdøde ægtefælle modtager sygehjælp for dansk regning
  • ikke får eller tidligere har fået efterlevelsespension, dvs. at du ikke har modtaget din ægtefælles eller samlevers førtids- eller folkepension i tre måneder efter vedkommendes død
  • tjener mindre end  401.328 kr. (2023) om året inklusive formuetillæg.

Herunder kan du se, hvad du får i efterlevelseshjælp

Årlig indkomst inkl. formuetillæg (kr.)Efterlevelseshjælp (kr.)
 Under 256.85215.601
 Mellem 256.852 – 272.90514.041
 Mellem 272.906 – 288.95812.482
 Mellem 288.959 – 305.01110.920
 Mellem 305.012 – 321.0649.358
 Mellem 321.065 – 337.1177.802
 Mellem 337.118 – 353.1706.238
 Mellem 353.171 – 369.2234.683
 Mellem 369.224 – 385.2763.121
 Mellem 385.277 – 401.3271.562
401.328 eller mere 0